• 89 5 27 58 25
  • pte@pteolsztyn.edu.pl
  • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
Wynajem sal
work-5382501_1920
Technik farmaceutyczny
Rady nadzorcze
work-5382501_1920
Technik farmaceutyczny

O kierunku

     Zgodnie z celami kształcenia absolwent naszej szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

    W 2,5-letnim cyklu kształcenia (5 semestrów) słuchacz zdobywa jedną kwalifikację zawodową MS.17, która kończy się  egzaminem państwowym przeprowadzonym pod koniec V semestru przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Słuchacze uzyskują tytuł  Technika farmaceutycznego  oraz  „Suplement Europass”.

1

GRUPA

1

GRUPA

Zapewnia doskonałe warunki kształcenia i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata.
2

PRAKTYKA

2

PRAKTYKA

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonych pracowniach, a nie nazywają się zajęciami praktycznymi. Zaczynają się one już w pierwszym semestrze i są one realizowane przez cały okres nauki.

3

EGZAMIN

3

EGZAMIN

Stawiamy na praktyczną naukę zawodu, na jak najlepsze przygotowanie do Państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obecnie egzamin ten przeprowadzany jest w formie praktycznej, a nie jak do tej pory w formie projektu „na kartce”.
4

NAUCZYCIELE

4

NAUCZYCIELE

Nasi nauczyciele to doskonali dydaktycy, którzy pracę na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim łączą z prywatną praktyką farmaceutyczną.

Posiadamy ogromne doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych (przeszło 20 lat).

5

PRACA

5

PRACA

Naszym celem jest przygotowanie osoby, która będzie atrakcyjna na rynku pracy. Ukończenie szkoły to nie wszystko, ważne jest zdobycie satysfakcjonującej pracy. Właściciele aptek chętnie przyjmują do pracy naszych absolwentów.
6

PROMOCJE

6

PROMOCJE

Osoby, które zapiszą się do dnia 31.08.2021r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową Olsztyńską Kartę Rabatową. Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl. Każada osoba zostanie nieodpłatnie dodatkowo członkiem PTE O.Olsztyn.

Nauka

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA!     MATURA nie jest wymagana!

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA!

MATURA nie jest wymagana!

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2021/2022.

Rozpoczęcie zajęć:

Koniec września 2021 r.

Technik farmaceutyczny symbol cyfrowy zawodu: 321301.

Kwalifikacja MS.17. – Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi. Kwalifikacja zawodowa, formuła 2019

Podstawa programowa
Podst. programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

(Dz.U. 2019 poz. 991, zał. 20 – Technik farmaceutyczny (strony 2653-2669)). 
Rozporządzenie określa warunki realizacji programu, minimalną liczbę godzin kształcenia (w tym ilość godzin nauki praktycznej).

Prowadzenie zajęć:

Tryb zaoczny (2,5 roku- 5 semestrów)

Zajęcia odbywają się co tydzień:

środa, czwartek, piątek (od godz. 16:00),
soboty i niedziele (od godz. 8:00)

Prowadzenie zajęć:

Tryb zaoczny
(2,5 roku- 5 semestrów)

 

Zajęcia odbywają się co tydzień:


środa, czwartek, piątek
(od godz. 16:00)


soboty i niedziele
(od godz. 8:00)

Baza dydaktyczna:

  • — Zajęcia teoretyczne prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły (Olsztyn, ul. 1 Maja 13)
  • — Zajęcia i ćwiczenia praktyczne odbywają się w pracowniach specjalistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracowni farmakognozji w siedzibie szkoły

Baza dydaktyczna:

  • — Zajęcia teoretyczne prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły (Olsztyn, ul. 1 Maja 13)
  • — Zajęcia i ćwiczenia praktyczne odbywają się w pracowniach specjalistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracowni farmakognozji w siedzibie szkoły

Rekrutacja

ZAPISY:

Szkoła Policealna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie

ul. 1 Maja 13 ( piętro VII ), 10-117 Olsztyn (wieżowiec vis-a-vis Teatru im. Stefana Jaracza)

tel. (89) 5 27 24 49 / (89) 5 27 58 25

e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

ZAPISY:

Szkoła Policealna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie

ul. 1 Maja 13 ( piętro VII ), 10-117 Olsztyn (wieżowiec vis-a-vis Teatru im. Stefana Jaracza)

tel. (89) 5 27 24 49 /

(89) 5 27 58 25

e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

TRWA REKRUTACJA  (JESIEŃ 2021 r.)

Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2021 r.

ZASADY  REKRUTACJI:

Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona),

Matura nie jest wymagana (ukończona szkoła średnia);

TRWA REKRUTACJA  (JESIEŃ 2021 r.)

Rozpoczęcie zajęć –

wrzesień 2021 r.

 

ZASADY  REKRUTACJI:

Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona),

Matura nie jest wymagana (ukończona szkoła średnia);

OPŁATY:

Nauka jest BEZPŁATNA !

Czesne – 0 zł

Wpisowe – 0 zł

Ubezpieczenie – około 30 zł za rok

WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH:

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis,

• Zdjęcia legitymacyjne -2 szt.,

• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań

do nauki w zawodzie technik farmaceutyczny,

• Kopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu,

• Dokumenty wewnętrzne szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy;

WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH:

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis,

• Zdjęcia legitymacyjne -2 szt.,

• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik farmaceutyczny,

• Kopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu,

• Dokumenty wewnętrzne szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy;

Galeria

Zajęcia laboratoryjne w Katedrze Chemii UWM w Olsztynie – 2016 r.

mms_20160506_151220
mms_20160506_151220
mms_20160506_151232
mms_20160506_151232
mms_20160506_151240
mms_20160506_151240
mms_20160506_151250
mms_20160506_151250
mms_20160506_151300
mms_20160506_151300
previous arrow
next arrow

Zajęcia farmaceutyczne - 2015 r.

g_f5
g_f5
g_f12
g_f12
g_f2
g_f2
g_f3
g_f3
g_f4
g_f4
g_f6
g_f6
g_f7
g_f7
g_f8
g_f8
g_f9
g_f9
g_f10
g_f10
g_f12
g_f12
g_f13
g_f13
g_f14
g_f14
previous arrow
next arrow

Bieg charytatywny ROTARY CLUB - 10.05.2015 r.

g_fr2
g_fr2
g_fr1
g_fr1
g_fr3
g_fr3
g_fr4
g_fr4
g_fr5
g_fr5
g_fr6
g_fr6
g_fr7
g_fr7
g_fr8
g_fr8
g_fr9
g_fr9
g_fr10
g_fr10
g_fr11
g_fr11
g_fr13
g_fr13
g_fr14
g_fr14
previous arrow
next arrow

Zajęcia farmaceutyczne - 2010 r.

4
4
2
2
1
1
3
3
5
5
6
6
7
7
previous arrow
next arrow

Zajęcia laboratoryjne w Katedrze Chemii UWM w Olsztynie – 2016 r.

Zajęcia
farmaceutyczne - 2015 r.

Bieg charytatywny ROTARY CLUB - 10.05.2015 r.

g_fr2
g_fr1
g_fr3
g_fr4
g_fr6
g_fr7
g_fr8
g_fr9
g_fr10
g_fr11
g_fr13
g_fr14

Zajęcia
farmaceutyczne - 2010 r.

4
2
7
1
5
6

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji