• 89 5 27 58 25
 • pte@pteolsztyn.edu.pl
 • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
Wynajem sal
work-5382501_1920
Technik administracji
Wynajem sal
work-5382501_1920
Technik administracji

O kierunku

     Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

     Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są:

opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

     Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji.

Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

1

GRUPA

1

GRUPA

Przyjmujemy 24 osoby, co zapewnia doskonałe warunki kształcenia i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata.
2

PRAKTYKA

2

PRAKTYKA

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonych pracowniach, a nie nazywają się zajęciami praktycznymi. Zaczynają się one już w pierwszym semestrze i są one realizowane przez cały okres nauki.
3

EGZAMIN

3

EGZAMIN

Stawiamy na praktyczną naukę zawodu, na jak najlepsze przygotowanie do Państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obecnie egzamin ten przeprowadzany jest w formie praktycznej, a nie jak do tej pory w formie projektu „na kartce”.
4

NAUCZYCIELE

4

NAUCZYCIELE

Nasi nauczyciele to doskonali dydaktycy, egzaminatorzy ze wspaniałym podejściem do studentów. Prowadzimy także kursy biznesowe dla pracowników księgowości oraz pracowników kadrowo-płacowych itp..
5

PRACA

5

PRACA

Naszym celem jest przygotowanie osoby, która będzie atrakcyjna na rynku pracy. Ukończenie szkoły to nie wszystko, ważne jest zdobycie satysfakcjonującej pracy. Właściciele aptek chętnie przyjmują do pracy naszych absolwentów.
6

PROMOCJE

6

PROMOCJE

Osoby, które zapiszą się do dnia 31.08.2022r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową Olsztyńską Kartę Rabatową. Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl. Każada osoba zostanie nieodpłatnie dodatkowo członkiem PTE O.Olsztyn.

Nauka

  MATURA nie jest wymagana!
Czesne 85 zł miesięcznie

Czesne w szkole 85 zł miesięcznie
MATURA nie jest wymagana!

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć:

Wrzesień 2022 r.

Technik administracji symbol cyfrowy zawodu: 334306.

Kwalifikacja EKA.01 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Przedmioty zawodowe
Przedmioty zawodowe

W kształceniu praktycznym:

 • — Postępowanie w administracji
 • — Pracownia pracy biurowej

Praktyka zawodowa:

 

4 tygodnie (140 godzin) w III semestrze

W kształceniu teoretycznym:

 • — Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • — Podstawy przedsiębiorczości
 • — Organizacja pracy biurowej
 • — Język angielski zawodowy
 • — Podstawy ekonomii
 • — Przepisy prawa cywilnego
 • — Przepisy prawa pracy
 • — Przepisy prawa administracyjnego
 • — Podstawy prawa finansowego

Prowadzenie zajęć:

Tryb zaoczny (2 lata – 4 semestry)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie:

soboty i niedziele (8:00-16:00)

Prowadzenie zajęć:

Tryb zaoczny
(2 lata – 4 semestry)

 

Zajęcia odbywają się
co dwa tygodnie
:

soboty i niedziele
(8:00-16:00)

Baza dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły (Olsztyn, ul. 1 Maja 13)

Baza dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły
(Olsztyn, ul. 1 Maja 13)

Rekrutacja

ZAPISY:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie

ul. 1 Maja 13 ( piętro VII ), 10-117 Olsztyn (wieżowiec vis-a-vis Teatru im. Stefana Jaracza)

tel. (89) 5 27 24 49

e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

ZAPISY:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie

ul. 1 Maja 13 ( piętro VII ), 10-117 Olsztyn (wieżowiec vis-a-vis Teatru im. Stefana Jaracza)

tel. (89) 5 27 24 49 / (89) 5 27 58 25

e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

TRWA REKRUTACJA  (JESIEŃ 2022r.)

Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2022r.

ZASADY  REKRUTACJI:

Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona),

Matura nie jest wymagana (ukończona szkoła średnia);

TRWA REKRUTACJA  (JESIEŃ 2021 r.)

Rozpoczęcie zajęć –

wrzesień 2021r.

ZASADY  REKRUTACJI:

Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona),

Matura nie jest wymagana (ukończona szkoła średnia);

OPŁATY:

Czesne – 85 zł

Wpisowe – 0 zł

Ubezpieczenie – około 30 zł za rok

WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH:

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis,

• Zdjęcia legitymacyjne -2 szt.,

• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań

do nauki w zawodzie technik administracji,

• Kopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu,

• Dokumenty wewnętrzne szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy;

WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH:

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis,

• Zdjęcia legitymacyjne -2 szt.,

• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik farmaceutyczny,

• Kopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu,

• Dokumenty wewnętrzne szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy;

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji