• 89 5 27 58 25
  • pte@pteolsztyn.edu.pl
  • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
Rady nadzorcze
work-5382501_1920
Doradztwo
Rady nadzorcze
work-5382501_1920
Doradztwo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej.

Wizją naszego Oddziału jest pełnienie dla naszych Partnerów funkcji pełnego zaufania doradcy i partnera, niezależnego i profesjonalnego, na którego pomoc można zawsze liczyć. Nasze hasło przewodnie to:
pomagamy badać, szkolić i wdrażać to co potrzebne i efektywne w nauce, gospodarce i polityce społecznej.

Oferta tematyczna realizowanych usług dotyczy zagadnień jak:

 

1.Tworzenie i realizacja programów dla rozwoju przedsiębiorczości.

2.Doskonalenie umiejętności osób w aktywnym poszukiwaniu pracy, pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych poradnictwa dla ludności z obszaru informacji publicznej, ekonomii i prawa.

3.Sprzedaż produktów, usług analitycznych i doradztwa dla biznesu i osób fizycznych.

4.Kompleksowa ocena analizy potrzeb klienta w formie audytu zewnętrznego.

5.Budowanie indywidualnej strategii przedsiębiorstw, instytucji publicznych i Trzeciego sektora w obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw, marketingu, komunikacji i budowy wizerunku, wdrażania innowacyjnych produktów i metod zarządzania.

6.Prowadzenie firm w początkowej fazie rozwoju – komponent doradczy.

7.Realizowanie zarządzania zastępczego w organizacjach potrzebujących wparcia w tym zakresie – (każdy typ przedsiębiorstwa).

8.Organizowanie konkursów wiedzy, staży i praktyk dla młodzieży i osób podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe.

9.Opracowywanie ekspertyz i opinii dot. realizowanej polityki społeczno-gospodarczej.

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji