• 89 5 27 58 25
  • pte@pteolsztyn.edu.pl
  • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
Grafika Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Bieżąca edycja

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji olimpiady.

Kalendarium zawodów

Ramowy harmonogram zawodów.

Bieżąca edycja

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji olimpiady.

Kalendarium zawodów

Ramowy harmonogram zawodów.

Aktualności związane z OWE


XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji olimpiady: http://owe.pte.pl/

W roku szkolnym 2021/2022 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Nawiązuje ono do jubileuszu XXX-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Informujemy, że ruszyła rejestracja szkół ponadgimnazjalnych do zawodów XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu/nowa-szkola.html Termin zgłoszenia udziału szkoły w olimpiadzie upływa 7 października 2021 r.


Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w „Informatorze o XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem:owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://www.owe.pte.pl/…/inf…/xxxvolimpiadainformator.pdf).


Kalendarium zawodów:

Zawody szkolne (I stopnia)      – 10 listopada 2021 r.

Zawody okręgowe (II stopnia) – 14 stycznia 2022 r.

Zawody centralne (III stopnia) – 2-3 kwietnia 2022 r.


Informacje na temat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej została zainicjowana w roku szkolnym 1987/1988. Był to czas bezpośrednio poprzedzający ogromne zmiany społeczno-gospodarcze i ustrojowe jakie dokonały się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Śmiało można powiedzieć, że Olimpiada narodziła się i wzrastała wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej w naszym kraju, stając się jednocześnie jedną z Olimpiad o najdłuższej tradycji. Obecnie osiągnęła swoją dojrzałość, choć jak pokazuje rzeczywistość, należy domniemywać, że zawsze będzie ona tak samo aktualna, jak procesy zachodzące w gospodarce krajowej i globalnej, które są przedmiotem kolejnych jej edycji.

Głównymi celami Olimpiady są upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej; odkrywanie młodzieży szczególnie uzdolnionej (tzw. talentów); pobudzanie rywalizacji zarówno wśród młodzieży w zakresie posiadanej wiedzy ekonomicznej, jak też nauczycieli oraz szkół w obszarze jakości kształcenia; rywalizacji szlachetnej, bo opartej na wytrwałości w dążeniu do pomnażania wiedzy, jednocześnie korzystnej dla uczniów, a w dalszej perspektywie dla społeczeństwa.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pełniła i nadal realizuje kreatywną rolę w procesie edukacji, podnoszenia jej jakości oraz planowaniu rozwoju zawodowego. Do dziś stymuluje ona samodzielne myślenie wśród młodzieży, modeluje ekonomistę przyszłości czy też przyczynia się do planowania karier zawodowych. Nie sposób nie wspomnieć, że spośród grona jej laureatów i finalistów wywodzi się wielu pracowników naukowych różnych uczelni wyższych w kraju oraz osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmach.

Grono olimpijczyków liczy już znacznie ponad 300 tys. osób i z każdym rokiem się powiększa. W pierwszych edycjach wśród finalistów i laureatów Olimpiady dominowali uczniowie ze szkół ekonomicznych. Później wraz ze wzrostem zainteresowania Olimpiadą ze strony młodzieży szala przechyliła się w stronę szkół ogólnokształcących.

Laureaci OWE Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie:

Finaliści OWE Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie:

Członkami pierwszego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie byli:

dr inż. Henryk Dąbrowski – Przewodniczący Komitetu (1987-1994)
mgr Wanda Styka – Przewodnicząca jury
mgr Ewa Mroczkowska – Członek jury
mgr Maria Terlecka – Członek jury
mgr Eleonora Szczęsna – Sekretarz

W kolejnych latach skład ten ulegał zmianom. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Okręgowego pełnili: prof. dr hab. Roman Rzeczkowski, dr Stefan Strumiłło, mgr Maria Terlecka, dr Krystyna Romaniuk, Jerzy Kawa.

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji