• 89 5 27 58 25
  • pte@pteolsztyn.edu.pl
  • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
Rady nadzorcze
work-5382501_1920
Rady nadzorcze
Rady nadzorcze
work-5382501_1920
Rady nadzorcze

Planowany termin

Lipiec / Sierpień 2022 r.

Czas trwania kursu

90 godzin

Cena szkolenia: 2.500zł brutto /zwolnione z VAT/

(koszt uczestnictwa jednej osoby)

Zapraszamy:

  • — prezesów i członków zarządów spółek,
  • — członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
  • — pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
  • — osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.
Cel szkolenia
     Celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego jak również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.
      Celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego jak również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.<
Egzamin

Pragniemy Państwa poinformować, iż na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest już dostępna informacja odnośnie przeprowadzania egzaminów dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

 

Wszelkie informacje w zakresie: terminów, opłat egzaminacyjnych oraz zgłoszeń na egzamin znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod adresem:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzaminy-dla-kandydatow/terminy-egzaminow/3981,Terminy-egzaminow.html.

 

Uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Skarbu Państwa – wykaz ośrodków dostępny na stronie:www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/egzaminy-dla-kandydatow/30090,dok.html.

Program
     Program kursu został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Zapisy:

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.


Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093
Tytułem: Opłata za szkolenie „Rady Nadzorcze” + imię i nazwisko.

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

PROMOCJA!
 Z Olsztyńską VIP Kartą* można uzyskać 10% zniżki na „Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa” organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie – rabat obowiązuje w momencie utworzenia grupy 6-osobowej.

*Olsztyńska VIP Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich ofert, promocji i atrakcji dostępnych na portalu: www.rabatol.pl oraz ofert specjalnych i B2B (BIZNES), dla posiadacza karty i osoby towarzyszącej. Karta daje także pierwszeństwo przy rezerwacji miejsc (restauracje, eventy, atrakcje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kursy, szkolenia).