• 89 5 27 58 25
  • pte@pteolsztyn.edu.pl
  • Więcej informacji w zakładce KONTAKT
work-5382501_1920
Fundusze UE w latach 2021-2027
work-5382501_1920
Fundusze UE w latach 2021-2027
1

Planowany termin

Styczeń / Luty 2022 r.

Szkolenie on-line

2

Koszt szkolenia

250 zł brutto

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; 2 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji po zakończeniu szkolenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

3

Liczba godzin

9 godzin dydaktycznych* (1 spotkanie)

*godzina dydaktyczna – 45 minut

4

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w tygodniu / weekend  w godzinach 9 – 16

Szkolenie on-line

5

Uczestnictwo

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek zajmujących się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych w administracji rządowej i samorządowej, a także jednostkach im podległych – szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, a także dla przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

6

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy, jak zdobyć fundusze na rozwój firmy,  działania stowarzyszenia, szkoły, itp.

7

Miejsce szkolenia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

8

Wydawane zaświadczenia

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

(* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

9

Podstawa udziału

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: „Fundusze UE w latach 2021-2027” + imię i nazwisko.

Program nauczania

1. Perspektywa finansowa 2021-2027 – najistotniejsze zmiany.
2. Akty prawne na lata 2021-2027.
3. Krajowe programy operacyjne. 
4. Regionalne programy operacyjne.
5. Polityka terytorialna a projekty współfinansowane przez UE- (dla podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego dodatkowo: Szczegółowa analiza programu operacyjnego oraz programu operacyjnego dla Polski wschodniej, z których będą korzystać samorządy, przedsiębiorcy i trzeci sektor w regionie).

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji

Z Olsztyńską VIP Kartą można uzyskać 10% zniżki na szkolenie

„Rady nadzorcze”

Więcej informacji